Tuesday, 22 April 2008

Zaman Khalifah Ar-Rasyidin

Khilafah adalah Lembaga Pemerintahan dalam Islam.Ia merupakan istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik Islam yang bersinonim dengan kata Imamah yang bererti Pemerintahan.Khilafah adalah tanggungjawab umum yang sesuai dengan tujuan syara’ (hukum Islam) yang bertujuan untuk mewujudkan cara penyelesaian pedoman didunia dan diakhirat bagi umat.Khilafah yang sinonim istilah imamah, yakni kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan agama dan urusan dunia sebagai pengganti Rasulullah. Seseorang yang melaksanakan fungsi khilafah(sistem kekhalifahan)disebut khalifah.
 1. Saidina Abu Bakar As-Siddiq(634-636M)
  Saidina Abu Bakar dipilih menjadi Khalifah yang pertama selepas kewafatan Rasullullah melalui perbincangan dan perdebebatan antara kaum Ansar dan Muhajirin dalam pertemuan mesyuarat(syura).Kemudian Saidina Abu Bakar telah mencalonkan Saidina Umar Al-Khattab sebagai penganti beliau dalam satu mesyuarat dan rujukan daripada beberapa sahabat utama dan menyampaikannya kepada umat islam yang berkumpul di Masjid Nabawi.

 2. Saidina Umar Al-Khattab (636-646M)
  Setelah dicalonkan oleh Saidina Abu Bakar dan mendapat persetujuan daripada ahli mesyuarat dalam bentuk bertulis yang ditulis oleh Utsman bin Affan,Saidina Umar menjadi Khalifah yang kedua menggantikan Saidina Abu Bakar yang telah wafat.Saidina Umar telah membentuk Dewan Syura atau formasi yang terdiri daripada 6 orang sahabat utama bagi memilih pengganti beliau.

 3. Saidina Utsman Bin Affan(646-658M)
  Setelah dicalonkan oleh Saidina Umar,Saidina Utsman diangkat menjadi Khalifah yang 3 bagi mengantikan Saidina Umar yang telah wafat.Perlantikan beliau tidak dipersetujui dan ditentang oleh penyokong Ali Bin Abi Talib.Beliau telah dibunuh oleh pengikut-pengikut Ali oleh pasukan dari Mesir.

 4. Saidina Ali bin Abi Talib(658-663M)
  Setelah Saidina Utsman dibunuh keadaan di Madinah menjadi kacau-bilau dan pada saat itulah para pemberontak telah mengusulkan kepada penduduk Madinah supaya mengangkat Saidina Ali menjadi khalifah yang ke-4.
Keempat-empat khalifah ini dikenali sebagai penerus bagi memikul perjuangan Rasullulah dan digelar sebagai al-Khulafa' al-Rasyidin(Khalifah yang lurus).Pada masa zaman ini Islam telah berkembang di Timur Tengah yang merangkumi Mesir,Palestin,Syria,Iraq dan Iran.Setelah kewafatan Saidina Ali telah mendorong umat Islam mengakui Mu'awiyah sebagai khalifah bagi seluruh kekuasaan wilayah Islam.